Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2009. június 4.

F‑11/08. sz. ügy

Jörg Mölling

kontra

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

„Közszolgálat – Az Europol személyi állománya – Felvétel – Kiválasztási eljárás – Felvételi követelmények – Kirendelt nemzeti szakértő – Az Europol személyzeti szabályzatának 6. cikke – Az Europol igazgatója 2006. december 8‑i határozata 2. cikkének (4) bekezdése”

Tárgy: Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol‑egyezmény) 40. cikkének (3) bekezdése és az Europol személyzeti szabályzata 93. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott kereset, amelyben J. Mölling az Europol 2007. október 10‑i határozatának megsemmisítését kérte, amely megtagadta a kábítószerügyi egység vezető tisztviselői (first officer) beosztásának betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban való részvételét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2007. október 10‑i azon határozatát, amely megtagadta J. Möllingtől a kábítószerügyi egység vezető tisztviselői (first officer) beosztásának betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban való részvétel lehetőségét. A Közszolgálati Törvényszék az Europolt kötelezi az összes költség viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az Europol alkalmazottai – Felvétel – Az Europol igazgatójának a személyzeti szabályzatra vonatkozó határozata – „Az Europolnál betöltött bármely beosztás” kifejezés

(Az Europol személyzeti szabályzata, I. melléklet)

2.      Közösségi jog – Értelmezés – Módszerek – Szó szerinti és logikai értelmezés

1.      Az Europol igazgatójának 2006. december 8‑i, az Europol személyzeti szabályzatának végrehajtására vonatkozó határozata 2. cikke 4. pontjának szövegszerű értelmezéséből az következik, hogy az abban szereplő, „az Europolnál betöltött bármely beosztás” kifejezést az ugyanezen határozat 1. cikkének 1. pontjában szereplő megfogalmazáshoz hasonlóan úgy kell értelmezni, mint amely a személyzeti szabályzat 1. mellékletében található listában szereplő összes beosztásra vonatkozik, és az említett 2. cikk 4. pontja angol változatának szövegszerű értelmezése alapján a „Europol post” kifejezésnek nem tulajdonítható más tartalom, mint az említett határozat 1. cikke 1. pontjában meghatározott „Europol Post” kifejezésnek.

Mivel az Europolhoz kirendelt szakértői beosztás nem szerepel az Europol személyzeti szabályzatának 1. mellékletében található listán, az ilyen beosztásban lévő személy a fent említett határozat 2. cikkének 4. pontja szerint „nem foglal el beosztást az Europolnál”.

(lásd az 57–59. pontot)

2.      Olyan előkészítő iratok hiányában, amelyek világosan tartalmazzák valamely rendelkezés megalkotóinak szándékát, az elfogadott szöveg értelmére kell hagyatkozni, és szó szerinti és logikai értelmezés alapján kell annak jelentését megállapítani. Ennek megfelelően a szövegezésen alapuló értelmezés nem helyettesíthető egy adott ügy tényállását érintő megfontolásokon alapuló értelmezéssel.

(lásd a 69. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 15/60. sz., Simon kontra Bíróság ügyben 1961. június 1‑jén hozott ítélete (EBHT 1961., 223., 244. o.);

a Közszolgálati Törvényszék F‑10/06. sz., André kontra Bizottság ügyben 2006. december 14‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑183. o. és II‑A‑1‑755. o.) 44. pontja.