Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

4 iunie 2009

Cauza F‑11/08

Jörg Mölling

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică – Personalul Europol – Recrutare – Procedură de selecție – Condiții de recrutare – Expert național detașat – Articolul 6 din Statutul personalului Europol – Articolul 2 alineatul (4) din decizia directorului Europol din 8 decembrie 2006”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 40 alineatul (3) din Convenția stabilită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) și al articolului 93 alineatul (1) din Statutul personalului Europol, prin care domnul Mölling solicită anularea deciziei Europol din 10 octombrie 2007 prin care i se refuză participarea la procedura de selecție organizată pentru ocuparea, în cadrul Europol, a unui post de administrator principal („first officer”) în unitatea „Droguri”

Decizia: Anulează decizia Europol din 10 octombrie 2007 prin care se refuză participarea reclamantului la procedura de selecție organizată pentru ocuparea unui post de administrator principal („first officer”) în unitatea „Droguri” din cadrul Europol. Obligă Europol la plata în întregime a cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Agenți ai Europol – Recrutare – Decizie a directorului Europol privind Statutul personalului – Expresia „orice post în cadrul Europol”

(Statutul personalului Europol, anexa 1)

2.      Drept comunitar – Interpretare – Metode – Interpretare literală și logică

1.      Rezultă din interpretarea textuală a articolului 2 punctul 4 din decizia directorului Europol din 8 decembrie 2006 privind punerea în aplicare a articolului 6 din Statutul personalului Europol că expresia „orice post în cadrul Europol” pe care o cuprinde trebuie interpretată, la fel ca definiția inclusă în articolul 1 punctul 1 din aceeași decizie, ca orice post cuprins în lista din anexa 1 la Statutul personalului, fără ca interpretarea textuală a versiunii engleze a articolului 2 punctul 4 menționat să permită să se atribuie expresiei „Europol post”, folosită la articolul 2 punctul 4 din decizia din 8 decembrie 2006, un conținut diferit de cel al expresiei „Europol post”, definită la articolul 1 punctul 1 din decizia menționată.

Întrucât folosirea unui expert detașat la Europol nu figurează în lista din anexa 1 la Statutul personalului Europol, o persoană care ocupă un astfel de post nu este „încadrat[ă] în niciun post în cadrul Europol” în sensul articolului 2 punctul 4 din decizia sus‑menționată.

(a se vedea punctele 57-59)

2.      În lipsa unor lucrări pregătitoare care să exprime în mod clar intenția autorilor unei dispoziții, singurul temei trebuie să fie conținutul textului, astfel cum a fost redactat, și nu i se poate da decât înțelesul ce se desprinde din interpretarea literală și logică a acestuia. Astfel, interpretarea care rezultă din însuși modul de redactare a unui text nu poate fi substituită cu o interpretare întemeiată pe considerații de ordin factual formulate pe baza unui caz particular.

(a se vedea punctul 69)

Trimitere la:

Curte: 1 iunie 1961, Simon/Curtea de Justiție, 15/60, Rec., p. 223, 244

Tribunalul Funcției Publice: 14 decembrie 2006, André/Comisia, F‑10/06, RecFP, p. I‑A‑1-183 și II‑A-1-755, punctul 44