Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 7. juli 2010 - Tomas mod Europa-Parlamentet

(Sager F-116/07, F-13/08 og F-31/08) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - artikel 2, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte - afskedigelse - tillidsforhold - forudgående høring af Parlamentets personaleudvalg - foreligger ikke)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Stanislovas Tomas (Vilnius, Litauen) (ved M. Michalauskas)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved A. Lukošiūtė og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af ansættelsesmyndigheden afgørelse om afskedigelse af sagsøgeren, dels påstand om erstatning for den lidte ikke-økonomiske og økonomiske skade

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes i sag F-116/07 og F-13/08.

Europa-Parlamentet betaler Stanislovas Tomas 1 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som han har lidt.

I øvrigt frifindes Europa-Parlamentet i sag F-31/08.

Hver part bærer sine egne omkostninger i forbindelse med sagerne F-116/07, F-13/08 og F-31/08

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 65, EUT C 142 af 7.6.2008, s. 39 og EUT C 158 af 21.6.2008, s. 26.