Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. szeptember 10.

F‑9/08. sz. ügy

Eckehard Rosenbaum

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kinevezés – Besorolási fokozatba történő besorolás – Átsorolás iránti kérelem – A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 13. cikkének hatálya – A szakmai tapasztalat figyelembevétele – A versenyvizsga besorolási fokozatába való felvétel – A személyzeti szabályzat 31. cikke – A hátrányos megkülönböztetés tilalma – Munkavállalók szabad mozgása”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben E. Rosenbaum többek között az őt az AD 6 besorolási osztály 2. fizetési fokozatába besoroló 2007. február 13‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Közösségek Bizottságának költségeit. Az Európai Unió Tanácsa – a Bizottság kérelmeinek támogatására beavatkozó fél – maga viseli a saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Tárgy – Az adminisztrációval szembeni meghagyás – Elfogadhatatlanság

(EK 233. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Személyzeti szabályzat – A személyzeti szabályzat módosításáról szóló rendelet – Az új előmeneteli rendszerhez vezető átmeneti rendelkezések

(Személyzeti szabályzat, XIII. melléklet, 12. cikk, (2) bekezdés, és 13. cikk)

3.      Megsemmisítés iránti kereset – Jogalapok – Hatástalan jogalap – Fogalom

1.      Nem a Közszolgálati Törvényszék feladata, hogy utasítsa a közösségi intézményeket vagy elvi jellegű kijelentéseket, illetve megállapításokat tegyen, függetlenül az EK 233. cikkben a megsemmisített aktust kibocsátó intézmény számára megfogalmazott azon általános kötelezettségtől, hogy tegyen meg minden, az aktust megsemmisítő ítélet teljesítéséhez szükséges intézkedést.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑76/03. sz., Meister kontra OHIM ügyben 2004. október 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑325. o. és II‑1477. o.) 38. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑55/05. sz., Voigt kontra Bizottság ügyben 2006. május 16‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑15. o. és II‑A‑1‑51. o.) 23. és 25. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének egyetlen rendelkezése sem szól arról, hogy e melléklet összességében ne volna alkalmazandó 2006. április 30. után. Ugyanis csupán az említett melléklet bizonyos rendelkezéseinek alkalmazása van a 2004. május 1‑je és 2006. április 30. közötti időszakra korlátozva. A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 13. cikkére vonatkozó, ilyen értelmű rendelkezés hiányában nem tekinthető úgy, hogy e cikk a rendelkezések e csoportjába tartozna, és csupán az említett időszakban volna alkalmazandó, méghozzá az említett rendelet 12. cikkének (2) bekezdését tekintetbe véve sem.

(lásd a 31. és 32. pontot)

3.      Hatástalannak kell tekinteni az olyan jogalapot, amely megalapozottsága esetén sem alkalmas arra, hogy maga után vonja a megtámadott aktus megsemmisítését.

(lásd a 41. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑46/98. P. sz., EFMA kontra Tanács ügyben 2000. szeptember 21‑én hozott ítéletének (EBHT 2000., I‑7079. o.) 37. és 38. pontja.