Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

10 septembrie 2009

Cauza F‑9/08

Eckehard Rosenbaum

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Numire — Încadrare în grad — Cerere de modificare a încadrării — Domeniul de aplicare al articolului 13 din anexa XIII la statut — Luare în considerare a experienței profesionale — Recrutare în gradul concursului — Articolul 31 din statut — Principiul nediscriminării — Libera circulație a lucrătorilor”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Rosenbaum solicită, printre altele, anularea deciziei Comisiei din 13 februarie 2007 prin care a fost încadrat în gradul AD 6 a doua treaptă

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamantul să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisie. Consiliul Uniunii Europene, intervenient în susținerea concluziilor Comisiei, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari — Acțiune — Obiect — Ordin adresat administrației — Inadmisibilitate

(art. 233 CE; Statutul funcționarilor, art. 91)

2.      Funcționari — Statut — Regulament de modificare a statutului — Dispoziții tranzitorii către noua structură a carierelor

[Statutul funcționarilor, anexa XIII art. 12 alin. (2) și art. 13]

3.      Acțiune în anulare — Motive — Motiv inoperant — Noțiune

1.      Nu este de competența Tribunalului Funcției Publice să facă declarații sau constatări de principiu sau să dispună ca o instituție comunitară să adopte o anumită conduită, independent de obligația generală ce revine, în temeiul articolului 233 CE, instituției emitente a unui act anulat de a lua măsurile impuse de executarea hotărârii prin care se dispune anularea.

(a se vedea punctul 21)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 28 octombrie 2004, Meister/OAPI, T‑76/03, RecFP, p. I‑A‑325 și II‑1477, punctul 38

Tribunalul Funcției Publice: 16 mai 2006, Voigt/Comisia, F‑55/05, RecFP, p. I‑A‑1‑15 și II‑A‑1‑51, punctele 23 și 25

2.      Nicio dispoziție din anexa XIII la statut nu prevede că aceasta din urmă nu mai este aplicabilă în ansamblu după data de 30 aprilie 2006. Astfel, numai aplicarea anumitor dispoziții specifice ale acestei anexe este limitată la perioada cuprinsă între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006. În lipsa unei indicații în acest sens în ceea ce privește articolul 13 din anexa XIII la statut, nu trebuie să se considere că acest articol ar face parte din respectivul grup de dispoziții și că nu ar fi aplicabil decât în cursul perioadei menționate, și aceasta chiar luând în considerare articolul 12 alineatul (2) din anexa menționată.

(a se vedea punctele 31 și 32)

3.      Dacă un motiv nu este de natură, în cazul în care este întemeiat, să determine anularea actului atacat, acest motiv trebuie considerat inoperant.

(a se vedea punctul 41)

Trimitere la:

Curte: 21 septembrie 2000, EFMA/Consiliul, C‑46/98 P, Rec., p. I‑7079, punctele 37 și 38