Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

(Věc T-414/17)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Rakousko) (zástupce: Rechtsanwalt G. Eisenberger)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí vydané Jednotným výborem pro řešení krizí (Single Resolution Board, SRB) na zasedání předsednictva výboru ze dne 11. dubna 2017 o výpočtu předem uložených částek odváděných do Jednotného výboru pro řešení krizí za rok 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) („Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)“), a to každopádně v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí dotýká žalobkyně, a

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

První žalobní důvod: zjevné porušení podstatných procesních náležitostí z důvodu neúplného oznámení rozhodnutí

Druhý žalobní důvod: zjevné porušení podstatných procesních náležitostí z důvodu nedostatečného odůvodnění rozhodnutí

____________