Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 3. jūlijā – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(lieta T-414/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austrija) (pārstāvis – G. Eisenberger, advokāts)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde (SRB)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Vienotā noregulējuma valdes (Single Resolution Board, SRB) izpildsesijas 2017. gada 11. aprīļa lēmumu par ex ante iemaksu Vienotajā noregulējuma fondā par 2017. gadu aprēķināšanu (SRB/ES/SRF/2017/05) (“Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05”), ciktāl šis lēmums skar prasītāju;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

Pirmais pamats: acīmredzams būtisku formas prasību pārkāpums, jo lēmums nav pienācīgi paziņots.

Otrais pamats: acīmredzams būtisku formas prasību pārkāpums, jo lēmums nav pienācīgi pamatots.

____________