Language of document :

Tožba, vložena 3. julija 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(Zadeva T-414/17)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Bregenz, Avstrija) (zastopnik: G. Eisenberger, odvetnik)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje (SRB)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep z izvršne seje odbora z dne 11. aprila 2017 o izračunu predhodnih prispevkov v enotni sklad za reševanje za leto 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) („Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)“) ki jo je sprejel Enotni odbor za reševanje (Single Resolution Board, SRB), razglasi za ničen vsaj v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

Prvi tožbeni razlog: očitna kršitev bistvenih formalnih zahtev zaradi nepopolne objave sklepa

Drugi tožbeni razlog: očitna kršitev bistvenih formalnih zahtev zaradi pomanjkljive obrazložitve sklepa

____________