Language of document : ECLI:EU:T:2020:437


 


 Presuda Općeg suda (osmo prošireno vijeće) od 23. rujna 2020. – Hypo Vorarlberg Bank/SRB

(predmet T-414/17)

„Ekonomska i monetarna unija – Bankovna unija – Jedinstveni sanacijski mehanizam za kreditne institucije i određena investicijska društva ( SRM) – Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) – Odluka SRB-a o izračunu ex ante doprinosa za 2017. – Tužba za poništenje – Izravni i osobni utjecaj – Dopuštenost – Bitni postupovni zahtjevi – Potvrda vjerodostojnosti odluke – Obveza obrazlaganja – Vremensko ograničenje učinaka presude”

1.      Tužba za poništenje – Fizičke ili pravne osobe – Procesna legitimacija – Akti koji se na njih izravno i osobno odnose – Odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) o izračunu ex ante doprinosa Jedinstvenom fondu za sanaciju (SRF) – Izravni i osobni utjecaj na instituciju koja duguje te doprinose

(čl. 263. st. 4. UFEU-a; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 806/2014, čl. 67. st. 4. i čl. 70. st. 2.)

(t. 26., 27., 62., 65.)

2.      Tužba za poništenje – Razlozi – Bitna povreda postupka – Nepostojanje potvrde vjerodostojnosti pobijane odluke – Nužnost isticanja štete ili drugih povreda osim neovjeravanja – Nepostojanje – Razlog koji sud mora istaknuti po službenoj dužnosti

(čl. 263. UFEU-a)

(t. 29., 31.-36.)

3.      Tužba za poništenje – Razlozi – Bitna povreda postupka – Nepostojanje potvrde vjerodostojnosti pobijane odluke – Prilog pobijanoj odluci koji je njezin bitan element – Nepotpisan elektronički dokument koji nije nerazdruživo povezan s tekstom pobijane odluke

(čl. 263. UFEU-a)

(t. 40., 41., 48.)

4.      Tužba za poništenje – Razlozi – Bitna povreda postupka – Nepostojanje potvrde vjerodostojnosti akta – Nepostojanje ili nedovoljnost obrazloženja – Razlog koji sud mora istaknuti po službenoj dužnosti

(čl. 263. i 296. UFEU-a)

(t. 43., 44., 100.)

5.      Akti institucija – Obrazloženje – Obveza – Doseg – Uska povezanost između obveze obrazlaganja i prava na djelotvornu sudsku zaštitu

(čl. 296. st. 2. UFEU-a; Povelja o temeljnim pravima, čl. 47.)

(t. 57.-61., 63.)

6.      Akti institucija – Obrazloženje – Obveza – Doseg – Odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) o izračunu ex ante doprinosa Jedinstvenom fondu za sanaciju (SRF) – Netransparentnost izračuna ex ante doprinosa – Izračun koji se na međuovisan način oslanja na povjerljive podatke drugih institucija – Povreda obveze obrazlaganja koja proizlazi, za dio izračuna koji se odnosi na prilagođavanje razmjerno profilu rizičnosti, iz u prigovoru istaknute nezakonitosti članaka 4. do 7., članka 9. i Priloga I. Delegiranoj uredbi 2015/63

(čl. 296. i 277. UFEU-a; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 806/2014, čl. 67. st. 4. i čl. 70. st. 2.; Uredba Komisije 2015/63, čl. 4.-7., čl. 9. i Prilog I.; Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća2014/59, čl. 103.)

(t. 66., 69., 76., 81., 84., 98., 100., 102.)

7.      Tužba za poništenje – Poništavajuća presuda – Učinci – Ograničavanje od strane Suda – Odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) o izračunu ex ante doprinosa Jedinstvenom fondu za sanaciju (SRF) – Poništenje koje dovodi u pitanje isplate novčanih iznosa izvršenih na temelju poništenog akta – Rizik povrede pravne sigurnosti predmetnih interesa – Nepostojanje

(čl. 264. st. 2. UFEU-a)

(t. 106.-109.)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke SRB-a donesene na njegovoj izvršnoj sjednici od 11. travnja 2017. o izračunu ex ante doprinosa Jedinstvenom fondu za sanaciju za 2017. (SRB/ES/SRF/2017/05), u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja.

Izreka

1.

Poništava se odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) donesena na njegovoj izvršnoj sjednici od 11. travnja 2017. o izračunu ex ante doprinosa Jedinstvenom fondu za sanaciju za 2017. (SRB/ES/SRF/2017/05), u dijelu u kojem se odnosi na društvo Hypo Vorarlberg Bank AG.

2.

SRB će, osim vlastitih troškova, snositi i troškove društva Hypo Vorarlberg Bank.