Language of document : ECLI:EU:T:2020:437


 


 Sodba Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 23. septembra 2020 – Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Zadeva T414/17)

„Ekonomska in monetarna unija – Bančna unija – Enotni mehanizem za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij (EMR) – Enotni sklad za reševanje (ESR) – Sklep EOR o izračunu predhodnih prispevkov za leto 2017 – Ničnostna tožba – Neposredno in posamično nanašanje – Dopustnost – Bistvene postopkovne zahteve – Avtentifikacija odločbe – Obveznost obrazložitve – Časovna omejitev učinkov sodbe“

1.      Ničnostna tožba – Fizične ali pravne osebe – Procesno upravičenje – Akti, ki se nanje neposredno in posamično nanašajo – Sklep Enotnega odbora za reševanje (EOR) o izračunu predhodnih prispevkov v Enotni sklad za reševanje (ESR) – Neposredno in posamično nanašanje na institucijo, ki mora plačati te prispevke

(člen 263, četrti odstavek, PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 806/2014, člena 67(4) in 70(2))

(Glej točke 26, 27, 62 in 65.)

2.      Ničnostna tožba – Razlogi – Bistvena kršitev postopka – Neobstoj avtentifikacije izpodbijanega sklepa – Nujnost sklicevanja na škodo ali na druge pomanjkljivosti poleg avtentifikacije – Neobstoj – Razlog, ki ga mora sodišče preizkusiti po uradni dolžnosti

(člen 263 PDEU)

(Glej točke 29 in od 31 do 36.)

3.      Ničnostna tožba – Razlogi – Bistvena kršitev postopka – Neobstoj avtentifikacije izpodbijanega sklepa – Priloga k izpodbijanemu sklepu, ki je bistveni element – Nepodpisan elektronski dokument, ki ni neločljivo povezan z besedilom izpodbijanega sklepa

(člen 263 PDEU)

(Glej točke 40, 41 in 48.)

4.      Ničnostna tožba – Razlogi – Bistvena kršitev postopka – Neobstoj avtentifikacije akta – Neobstoj obrazložitve ali nezadostnost obrazložitve – Razlog, ki ga mora sodišče preizkusiti po uradni dolžnosti

(člena 263 in 296 PDEU)

(Glej točke 43, 44 in 100.)

5.      Akti institucij – Obrazložitev – Obveznost – Obseg – Tesna povezava med obveznostjo obrazložitve in pravico do učinkovitega sodnega varstva

(člen 296(2) PDEU; Listina o temeljnih pravicah, člen 47)

(Glej točke od 57 do 61 in 63.)

6.      Akti institucij – Obrazložitev – Obveznost – Obseg – Sklep Enotnega odbora za reševanje (EOR) o izračunu predhodnih prispevkov v Enotni sklad za reševanje (ESR) – Nepreglednost izračuna predhodnih prispevkov – Izračun, pri katerem je treba upoštevati tudi zaupne podatke drugih institucij – Kršitev obveznosti obrazložitve, ki glede dela izračuna, ki se nanaša na prilagoditev glede na profil tveganja, izhaja iz nezakonitosti členov od 4 do 7 in 9 Priloge I k Delegirani uredbi 2015/63

(člena 296 in 277 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 806/2014, člena 67(4) in 70(2); Uredba Komisije 2015/63, členi od 4 do 7 in 9 ter Priloga I; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/59, člen 103)

(Glej točke 66, 69, 76, 81, 84, 98, 100 in 102.)

7.      Ničnostna tožba – Sodba o razglasitvi ničnosti – Učinki – Omejitev s strani Sodišča – Sklep Enotnega odbora za reševanje (EOR) o izračunu predhodnih prispevkov v Enotni sklad za reševanje (ESR) – Razglasitev ničnosti, ki povzroči dvom o pobiranju denarnih zneskov na podlagi akta, ki je bil razglašen za ničnega – Tveganje posega v pravno varnost zadevnih interesov – Neobstoj

(člen 264, drugi odstavek, PDEU)

(Glej točke od 106 do 109.)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa EOR z dne 11. aprila 2017 o predhodnih prispevkih za leto 2017 v Enotni sklad za reševanje (SRB/ES/SRF/2017/05), sprejetega na izvršni seji, v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Sklep Enotnega odbora za reševanje (EOR) z izvršne seje z dne 11. aprila 2017 o izračunu predhodnih prispevkov v Enotni sklad za reševanje za leto 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) se razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na Hypo Vorarlberg Bank AG

2.

EOR poleg svojih stroškov nosi stroške Hypo Vorarlberg Bank.