Language of document :

Presuda Općeg suda od 23. rujna 2020. – Hypo Vorarlberg Bank protiv SRB-a

(predmet T-414/17)1

(„Ekonomska i monetarna unija – Bankovna unija – Jedinstveni sanacijski mehanizam za kreditne institucije i određena investicijska društva (SRM) – Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) – Odluka SRB-a o izračunu ex ante doprinosâ za 2017. – Tužba za poništenje – Izravni i osobni utjecaj – Dopuštenost – Bitni postupovni zahtjevi – Potvrda vjerodostojnosti odluke – Obveza obrazlaganja – Vremensko ograničenje učinaka presude”)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Hypo Vorarlberg Bank AG, ranije Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austrija) (zastupnici: G. Eisenberger i A. Brenneis, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (zastupnici: P. Messina i J. Kerlin, agenti, uz asistenciju B. Meyringa, S. Schela, T. Klupscha i S. Ianca, odvjetnikâ)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke SRB-a donesene na njegovoj izvršnoj sjednici od 11. travnja 2017. o izračunu ex ante doprinosa Jedinstvenom fondu za sanaciju za 2017. (SRB/ES/SRF/2017/05), u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja.

Izreka

Poništava se odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) donesena na njegovoj izvršnoj sjednici od 11. travnja 2017. o izračunu ex ante doprinosa Jedinstvenom fondu za sanaciju za 2017. (SRB/ES/SRF/2017/05) u dijelu u kojem se odnosi na društvo Hypo Vorarlberg Bank AG.

SRB će, uz vlastite troškove, snositi i troškove društva Hypo Vorarlberg Bank AG.

____________

1 SL C 277, 21. 8. 2017.