Language of document :

Tribunalens dom av den 23 september 2020 – Hypo Vorarlberg Bank mot SRB

(Mål T-414/17)(1 )

(Ekonomisk- och monetär union- – Bankunion– Resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag  – Gemensamma resolutionsfonden – Beslut av Gemensamma resolutionsnämnden i verkställande session om beräkningen av förhandbidrag för år 2017 – Talan om ogiltigförklaring – Direkt och personligen berörd – Kan prövas i sak – Väsentliga formkrav – Bestyrkande av beslutet– Motiveringsskyldighet – Tidsmässig begränsning av domens verkningar )

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Hypo Vorarlberg Bank AG, tidigare Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Österrike) (ombud: advokaterna G. Eisenberger och A. Brenneis)

Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden (ombud: P. Messina och J. Kerlin biträdda av advokaterna B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch och S. Ianc)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Gemensamma resolutionsnämnden i verkställande session den 11 april 2017 om beräkningen av förhandsbidrag för år 2017 till Gemensamma resolutionsfonden (SRB/ES/SRF/2017/05), i de delar det avser sökanden.

Domslut

Det beslut som fattades av Gemensamma resolutionsnämnden i verkställande session den 11 april 2017 om beräkning av förhandsbidrag för år 2017 till Gemensamma resolutionsfonden (SRB/ES/SRF/2017/05) ogiltigförklaras i de delar det avser Hypo Vorarlberg Bank AG.

Gemensamma resolutionsnämnden ska, förutom sina egna rättegångskostnader, ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Hypo Vorarlberg Bank.

____________

(1 ) EUT C 277, av den 21.8.2017 .