Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 22 octombrie 2020 – UAB Tiketa/M. Š., VšĮ Baltic Music

(Cauza C-536/20)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Recurentă: UAB Tiketa

Intimați: M. Š., VšĮ Baltic Music

Întrebările preliminare

1.    Noțiunea de comerciant definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2011/831 trebuie interpretată în sensul că o persoană care acționează ca intermediar, în cazul în care un consumator achiziționează un bilet, poate fi considerată un comerciant obligat să respecte obligațiile prevăzute de Directiva 2011/83 și, în consecință, parte la contractul de vânzare sau de prestare de servicii împotriva căruia consumatorul poate să formuleze o reclamație sau să introducă o acțiune?

1.1.    Pentru interpretarea noțiunii de comerciant definite la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2011/83, prezintă relevanță faptul că persoana care acționează ca intermediar, în cazul în care un consumator achiziționează un bilet, înainte ca acesta din urmă să își asume obligații în temeiul unui contract la distanță, îi pune la dispoziție respectivului consumator, în mod clar și inteligibil, toate informațiile referitoare la comerciantul principal prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (c) și (d) din Directiva 2011/83?

1.2.    Trebuie să se considere că actul intermedierii este divulgat atunci când persoana implicată în procesul de achiziționare a biletelor, înainte ca un consumator să își asume obligații în temeiul unui contract la distanță, furnizează numele și forma juridică a comerciantului principal, precum și informația potrivit căreia comerciantul principal își asumă răspunderea deplină pentru eveniment, calitatea și conținutul acestuia și informațiile oferite cu privire la acesta și indică faptul că el însuși acționează numai în calitate de distribuitor de bilete și că este un mandatar oficial?

1.3.    Noțiunea de comerciant definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2011/83 poate fi interpretată în sensul că, dat fiind raportul juridic privind serviciul dublu (distribuirea de bilete și organizarea de evenimente) dintre părți, atât vânzătorul de bilete, cât și organizatorul evenimentului pot fi considerați comercianți, cu alte cuvinte părți la contractul de consum?

2.    Obligația de a comunica informații și de a pune la dispoziția consumatorului aceste informații folosind un limbaj simplu și inteligibil, astfel cum este aceasta prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2011/83, trebuie interpretată și aplicată astfel încât obligația de informare a consumatorului să fie considerată corect executată în cazul în care aceste informații sunt oferite în cadrul regulamentului emis de intermediar cu privire la prestarea de servicii, pus la dispoziția consumatorului pe site-ul internet tiketa.lt, înainte ca respectivul consumator să efectueze plata prin care atestă că a luat cunoștință de regulamentul emis de intermediar cu privire la prestarea de servicii și își asumă să îl respecte ca parte a termenilor și condițiilor tranzacției care urmează a fi încheiată prin intermediul unui așa numit acord de tip „click-wrap”, și anume prin bifarea în mod activ a unei anumite căsuțe din sistemul online și prin accesarea unui anumit link?

2.1.    Pentru interpretarea și aplicarea acestei cerințe, este relevant faptul că aceste informații nu sunt furnizate pe un suport durabil și că nu există o confirmare ulterioară a încheierii contractului care să conțină toate elementele impuse la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2011/83 pe un suport durabil, astfel cum prevede articolul 8 alineatul (7) din Directiva 2011/83?

2.2.    Potrivit articolului 6 alineatul (5) din Directiva 2011/83, informațiile furnizate în regulamentul emis de intermediar cu privire la prestarea de servicii fac parte integrantă din contractul încheiat la distanță, indiferent dacă aceste informații nu sunt furnizate pe un suport durabil și/sau dacă nu există o confirmare ulterioară a încheierii contractului pe un suport durabil?

____________

1     JO 2011, L 304, p. 64.