Language of document :

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tal-24 ta’ Frar 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - il-Litwanja) – „Tiketa“ UAB vs M. Š.

(Kawża C-536/20) 1

(Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2011/83/UE – Kuntratti konklużi mal-konsumaturi – Kunċett ta’ ‘kummerċjant’ – Obbligu ta’ informazzjoni li tikkonċerna l-kuntratti mill-bogħod – Rekwiżit li tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa b’lingwaġġ ċar u li jinftiehem u fuq mezz li jservi għal żmien twil)

Lingwa tal-kawża: il-Litwan

Qorti tar-rinviju

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: „Tiketa“ UAB

Konvenut: M. Š.

fil-preżenza ta’: “Baltic Music” VšĮ

Dispożittiv

Il-punt 2 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għandu jiġi interpretat fis-sens li tikkostitwixxi “kummerċjant”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, mhux biss il-persuna fiżika jew ġuridika li taġixxi għall-iskopijiet relatati mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni proprja tagħha fil-kuntratti koperti minn din id-direttiva, iżda wkoll il-persuna fiżika jew ġuridika li taġixxi bħala intermedjarju, f’isem jew għall-interessi ta’ dan il-kummerċjant, sa fejn dan l-intermedjarju u n-negozjant prinċipali jistgħu t-tnejn jiġu kklassifikati bħala “kummerċjanti” fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, mingħajr ma jkun meħtieġ għal dan il-għan li tiġi kkaratterizzata l-eżistenza ta’ provvista doppja ta’ servizzi.

L-Artikolu 6(1) u (5) u l-Artikolu 8(1) u (7) tad-Direttiva 2011/83 għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jipprekludux li, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, l-informazzjoni prevista f’dan l-Artikolu 6(1) tiġi pprovduta biss lill-konsumatur fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-provvista ta’ servizzi fis-sit tal-intermedjarju, approvati b’mod attiv minn dan il-konsumatur billi jittikkja l-kaxxa prevista għal dan il-għan, sa fejn din l-informazzjoni tiġi mgħarrfa lill-konsumatur b’mod ċar u li jinftiehem. Madankollu, tali modalità ta’ informazzjoni ma tistax tissostitwixxi l-għoti lill-konsumatur tal-konferma tal-kuntratt fuq mezz li jservi għal żmien twil, fis-sens tal-Artikolu 8(7) ta’ din id-direttiva, peress li dan il-fatt ma jipprekludix li din l-informazzjoni tkun parti integrali mill-kuntratt mill-bogħod jew lil hinn mill-post tan-negozju.

____________

1     ĠU C 19, 18.1.2021.