Language of document :

Sag anlagt den 9. april 2011 - Honnefelder mod Kommissionen

(Sag F-42/11)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Bode)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse af 11. februar 2011 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

I givet fald afsiges en udeblivelsesdom.

____________