Language of document :

2011. április 5-én benyújtott kereset - ZZ kontra Bizottság

(F-40/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Azon támogatásokat rögzítő határozat megsemmisítése iránti kérelem, amelyekre a felperes a tartós részleges rokkantsága miatt jogosult

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest 2005. június 17-én ért balesettel összefüggésben a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján a felperes rendelkezésére álló biztosítékokról szóló, 2010. június 2-i bizottsági határozattervezetet, amennyiben az úgy rendelkezett, hogy 10 682,29 eurót kell fizetni a felperes részére, amely összeget ténylegesen ki is fizettek;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amely a 2010. június 2-i határozattervezetet - az e tervezetnek a felperessel való közlésével megkezdődött jogszabályi határidő lejártakor - követte, amely határidő alatt a felperes nem tartotta szükségesnek hogy az orvosi bizottsággal konzultáljon, amennyiben ez a határozat az úgy rendelkezett, hogy 10 682,29 eurót kell fizetni a felperes részére, amely összeget ténylegesen ki is fizettek;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges semmisítse meg a 2010. augusztus 26-án kelt panaszt elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul fizesse meg a felperesnek a már megítélt 10 682,29 euró, és azon összeg pozitív különbségét, amelyet az utóbbi részére a balesettel összefüggésben a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján meg kellett volna ítélni, és e különbségnek a 2010. augusztus 24-től évenkénti tőkésítés mellett számított 10%-os kamattal növelt összegét;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________