Language of document :

2011 m. balandžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-40/11)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo, kuriuo buvo nustatytos išmokos ieškovui dėl jo dalinio nuolatinio invalidumo, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

jei reikia, panaikinti 2010 m. birželio 2 d. sprendimo projektą, parengtą atsakovės ir susijusį su ieškovui pripažintomis garantijomis pagal Europos Sąjungos pareigūnų nuostatų 73 straipsnį, susijusiomis su 2005 m. birželio 17 d. įvykusiu nelaimingu atsitikimu; prašoma panaikinti tik tą sprendimo projekto dalį, kurioje nurodoma, kad ieškovui turi būti pervesta (ir tai buvo padaryta) 10 682,29 eurų suma;

panaikinti sprendimą, kuris buvo priimtas pagal 2010 m. birželio 2 d. sprendimo projektą pasibaigus teisės aktuose nustatytam terminui pranešti ieškovui apie projektą, nes ieškovas neturėjo galimybės kreiptis į Sveikatos komisiją; panaikinti prašomą tik tą sprendimo dalį, kurioje nurodoma, kad ieškovui turi būti pervesta (ir tai buvo padaryta) 10 682,29 eurų suma;

jei reikia, panaikinti sprendimą, kuriuo buvo atmestas 2010 m. rugpjūčio 26 d. skundas;

nurodyti Europos Komisijai nedelsiant pervesti ieškovui skirtumą tarp sumos, kuri turėjo būti pervesta pagal Nuostatų 73 straipsnį už nelaimingą atsitikimą ir jam jau pervestos 10 682,29 eurų sumos, kartu su 10 % metinėmis palūkanomis nuo šio skirtumo su metine kapitalizacija, skaičiuojant nuo 2010 m. rugpjūčio 24 d.;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

____________