Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 5. aprīlī - ZZ/Komisija

(lieta F-40/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko ir noteikti pabalsti, uz kuriem prasītājam ir tiesības viņa daļējās pastāvīgās invaliditātes dēļ

Prasītāja prasījumi:

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2010. gada 2. jūnija lēmuma projektu, ko sagatavojusi atbildētāja un kas attiecas uz garantijām, kuras prasītājam atzītas saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu saistībā ar negadījumu, kurā viņš cietis 2005. gada 17. jūnijā; tiek prasīts atcelt šo lēmuma projektu tikai tajā daļā, kurā ir noteikts, ka ir jāizmaksā prasītājam - kā faktiski arī ir noticis -, summa EUR 10 682,29 apmērā;

atcelt lēmumu, par ko tika pārveidots 2010. gada 2. jūnija lēmuma projekts, beidzoties likumā noteiktajam termiņam kopš projekta paziņošanas prasītājam, neliekot viņam konsultēties ārstu komisijā; tiek prasīts atcelt tikai to apstrīdētā lēmuma daļu, kurā ir noteikts, ka ir jāizmaksā prasītājam - kā faktiski arī ir noticis -, summa EUR 10 682,29 apmērā;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt aktu, ar kuru ir noraidīta 2010. gada 26. augusta sūdzība;

piespriest Eiropas Komisijai nekavējoties samaksāt prasītājam pozitīvo starpību starp summu, kuru tai vajadzēja viņam piešķirt atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam saistībā ar minēto negadījumu, un viņam jau piešķirto summu EUR 10 682,29 apmērā, turklāt procentus par minēto starpību ar likmi 10 % gadā, ar attiecīgās summas ikgadēju kapitalizāciju, sākot ar 2010. gada 24. augustu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________