Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2013. június 28-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-44/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a – A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Tíz napon belül levélben benyújtott kereset – A kettő különbözősége – A kereset elkésettsége)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság arra való kötelezése iránti kérelem, hogy fizessen kártérítést azon károk megtérítése címén, amelyeket a felperes állítólag a Bizottság orvosszakértője által a felperes orvosához intézett, a felperes orvosi kezelésére vonatkozó bizonyos információk megadása iránti kérelem miatt szenvedett el.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 186., 2011.6.25., 34. o.