Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 28 juni 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-44/11)1

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per fax inom fristen förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd – Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter – Dessa båda ansökningar är ej identiska – Talan har väckts efter fristen)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Personalmål – Yrkande att kommissionen ska förpliktas att utge skadestånd för en skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av att kommissionens förtroendeläkare vänt sig till sökandens läkare med en begäran om upplysningar avseende vilka medicinska behandlingar sökanden undergår.

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 186, 25.6.2011, s. 34