Language of document :

Beroep ingesteld op 5 april 2011 - ZZ / Parlement

(Zaak F-38/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker, die op 1 september 2009 is overgeplaatst van het Hof van Justitie van de Europese Unie naar het Europees Parlement, in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Parlement van 4 januari 2011 tot afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit om hem in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet tot de rang AD7 te bevorderen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het Parlement om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet tot de rang AD7 te bevorderen;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________