Language of document :

Žaloba podaná 5. apríla 2011 - ZZ/Parlament

(vec F-38/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení v priebehu povyšovania v roku 2009 žalobcu, ktorý bol 1. septembra 2009 preradený zo Súdneho dvora Európskej únie do Európskeho parlamentu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Parlamentu zo 4. januára 2011 o zamietnutí sťažnosti žalobcu týkajúcej sa rozhodnutia o nepovýšení do triedy AD7 v priebehu povyšovania v roku 2009,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie Parlamentu o nepovýšení do triedy AD7 v priebehu povyšovania v roku 2009,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________