Language of document :

Beroep ingesteld op 11 maart 2022 – Europese Commissie / Italiaanse Republiek

(Zaak C-197/22)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

vaststellen dat, door niet de maatregelen te hebben getroffen die passend zijn om te waarborgen dat de waarden worden nageleefd die zijn vastgesteld in bijlage I, deel B, bij richtlijn 98/93/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB 1998, L 330, blz. 32)

-    wat betreft het gehalte aan arseen in de gemeente Bagnoregio vanaf 2018, in de gemeente Civitella d’Agliano in het eerste semester van 2018, in het tweede semester van 2019 en vanaf 2020, met uitzondering van het tweede semester van 2021, in de gemeente Fabrica di Roma in 2013 en vanaf 2015, in de gemeente Farnese in 2013 en vervolgens vanaf 2018, in de gemeente Ronciglione in 2013 en vervolgens in het eerste semester van 2018 en in het eerste semester van 2019 en vervolgens vanaf 2020, in de gemeente Tuscania vanaf 2018, met uitzondering van het eerste semester van 2019, en

-    wat betreft het gehalte aan fluoride, in de gemeente Bagnoregio vanaf 2018 tot het eerste semester in 2019 en in de gemeente Fabrica di Roma in 2018, in het eerste semester van 2019 en in het tweede semester van 2021,

de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 4, lid 1, van richtlijn 98/83/EG, gelezen in samenhang met bijlage I, deel B, daarbij,

2)    en dat, door niet zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te hebben getroffen om de waterkwaliteit te herstellen in de gemeenten Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione en Tuscania wat betreft het gehalte aan arseen en, in de gemeenten Bagnoregio en Fabrica di Roma wat betreft het gehalte aan fluoride, de Italiaanse Republiek de verplichting niet is nagekomen die op haar rust krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 98/83/EG;

3)    de Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

In haar eerste middel is de Commissie van mening dat de Italiaanse Republiek, door niet te hebben gewaarborgd dat de waarden worden nageleefd die zijn vastgesteld in deel B van bijlage I bij de richtlijn wat betreft arseen en fluoride, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 4, lid 1, van richtlijn 98/83/EG en bijlage I, deel B, daarbij. Meer in het bijzonder, wat betreft de concentratie van arseen, heeft deze schending betrekking op de gemeente Bagnoregio vanaf 2018, de gemeente Civitella d’Agliano in het eerste semester van 2018, in het tweede semester van 2019 en vanaf 2020, met uitzondering van het tweede semester van 2021, in de gemeente Fabrica di Roma in 2013 en vanaf 2015, in de gemeente Farnese in 2013 en vervolgens vanaf 2018, in de gemeente Ronciglione in 2013 en vervolgens in het eerste semester van 2018 en in het eerste semester van 2019 en vervolgens vanaf 2020, in de gemeente Tuscania vanaf 2018 tot op heden, met uitzondering van het eerste semester van 2019. Die schendingen zijn nog steeds actueel. Wat betreft de concentratie van fluoride heeft de schending van de verplichting die is neergelegd in artikel 4, lid 1, van de richtlijn en bijlage I daarbij betrekking op de gemeente Bagnoregio vanaf 2018 tot het eerste semester van 2019 en de gemeente Fabrica di Roma in 2018, in het eerste semester van 2019 en in het tweede semester van 2021.

In haar tweede middel is de Commissie van mening dat, door niet zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te hebben getroffen om de waterkwaliteit te herstellen in de gemeenten Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione en Tuscania wat betreft het gehalte aan arseen en, in de gemeenten Bagnoregio en Fabrica di Roma wat betreft het gehalte aan fluoride, de Italiaanse Republiek de verplichting niet is nagekomen die op haar rust krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 98/83/EG.

____________