Language of document :

Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2012 - ZZ/Comisia

(Cauza F-138/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârât: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de a nu îl include pe reclamant pe lista persoanelor care au reușit la probele de la finalul formării care face parte din procedura de certificare, precum și o cerere de despăgubiri

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei EPSO de a nu îl include pe reclamant pe lista persoanelor care au reușit la probele de la finalul formării care face parte din procedura de certificare;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 10 000 de euro pentru repararea prejudiciului suferit;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________