Language of document :

Kanne 21.11.2012 - ZZ v. komissio

(Asia F-144/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N- Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne päätöksestä, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään ja jossa sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Vaatimukset

on katsottava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen

päätös, joka tehtiin 3.2.2012 ja joka koskee 3.3.2011 annetuissa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettujen tekijöiden soveltamista kantajan eläkeoikeuksien siirtoon, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________