Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 maj 2014 – Alexandrou mot kommissionen

(Mål F-140/12)1

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/231/12 – Tillgång till handlingar – Avslag på den bekräftande ansökan om tillgång till flervalsfrågorna i tillträdesproven)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Duta)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers and G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå den bekräftande ansökan om tillgång, som sökanden ingett till kommissionen, till några frågor som ställdes till sökanden inom ramen för det första urvalsförfarandet till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/230 231/12.

Domslut

Talan ogillas.

Christodoulos Alexandrou ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 26, 26.1.2013, s.76.