Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 8 decembrie 2020 – Y GmbH/Hauptzollamt

(Cauza C-668/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurentă-reclamantă: Y GmbH

Intimată-pârâtă: Hauptzollamt

Întrebările preliminare

Subpoziția 130219 05 din NC trebuie interpretată în sensul că include o oleorășină1 de vanilie de extracție, diluată cu etanol și cu apă, constând din aproximativ 90 % (v/v) și, respectiv, 85 % (m/m) etanol, până la 10 % (m/m) apă, 4,8 % (m/m) reziduu uscat și 0,5 % (m/m) vanilină, deși, potrivit notei 1 litera (ij) de la capitolul 13 din NC, oleorășina de extracție nu intră sub incidența poziției 1302?

Dintre oleorășinile de extracție în sensul subpoziției 3301 90 30 din NC fac parte produse precum cele descrise în prima întrebare preliminară?

Subpoziția 3302 10 90 din NC trebuie să fie interpretată în sensul că produse precum cele descrise în prima întrebare preliminară trebuie clasificate ca amestecuri de substanţe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru industria alimentară?

Produsele prevăzute la subpoziția 1302 19 05 din NC sau oleorășina de extracție prevăzută la subpoziția 3301 90 30 din NC sunt cuprinse de asemenea în aromele prevăzute la articolul 27 alineatul (1) litera (e) din Directiva 92/832 ?

____________

1     Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 1987, L 256, p. 1) în versiunea modificată prin Regulamentul (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015 (JO 2015, L 285, p. 1).

2     Directiva Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO 1992, L 316, p. 21, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 152).