Language of document :

2020 m. gruodžio 11 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) ir ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(Byla C-677/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės, apeliantės ir kasatorės: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Kiti dalyviai: SAP SE, SAP SE darbo taryba, SAP SE grupės darbo taryba, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Prejudicinis klausimas

Ar Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (Įstatymas dėl darbuotojų dalyvavimo Europos bendrovėje) 21 straipsnio 6 dalis, kurioje nustatyta, kad tuo atveju, kai reorganizavimo būdu steigiama Vokietijoje reziduojanti SE, renkant tam tikrą darbuotojams atstovaujančių stebėtojų tarybos narių dalį būtina užtikrinti atskirą rinkimų procedūrą profesinių sąjungų pasiūlytiems kandidatams, yra suderinama su 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvos 2001/86/EB1 , papildančios Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus, 4 straipsnio 4 dalimi?

____________

1 OL L 294, 2001, p. 22; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 4 t., p. 272.