Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. decembrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) und ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(Lieta C-677/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesarbeitsgericht

Pamatlietas puses

Pieteicējas, apelācijas sūdzības iesniedzējas un kasācijas sūdzības iesniedzējas: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Pārējie lietas dalībnieki: SAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Prejudiciālais jautājums

Vai Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft [Likuma par darbinieku iesaistīšanas pasākumiem Eiropas uzņēmējsabiedrībā] 21. panta 6. punkts, no kura izriet, ka gadījumā, ja Vācijā reģistrētu SE dibina pārveidošanas ceļā, attiecībā uz noteiktu skaitu uzraudzības padomes locekļu, ko ievēlē no darbinieku vidus, ir jānodrošina atsevišķa atlases procedūra arodbiedrību izvirzītiem kandidātiem, ir saderīgs ar Padomes Direktīvas 2001/86/EK (2001. gada 8. oktobris), ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā 1 , 4. panta 4. punktu?

____________

1 OV 2001, L 294, 22. lpp.