Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 11. decembra 2020 - Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) in ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(Zadeva C-677/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Predlagatelja, Beschwerdeführerinnen und Rechtsbeschwerdeführerinnen: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Drugi stranki: SAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 21(6) Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (nemški zakon o udeležbi delavcev v evropski družbi), iz katerega v primeru ustanovitve evropske družbe s preoblikovanjem s sedežem v Nemčiji izhaja, da je treba za določen del članov nadzornega sveta iz vrst delavcev zagotoviti ločen izbirni postopek za kandidate, ki jih predlagajo sindikati, združljiv s členom 4(4) Direktive Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev1 ?

____________

1 UL 2001, L 294, str. 22.