Language of document :

Colin Browni 11. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-18/19: Brown versus komisjon

(kohtuasi C-675/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Colin Brown (esindaja: advocaat I. Van Damme)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

Apellant palun Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus, mitte vaidlusalune otsus1 ;

otsustada tema käsutuses oleva terve toimiku põhjal, et vaidlusalune otsus tuleb tühistada, ning teha otsus, et apellandi õigus kodumaalt lahkumise toetusele ja sõidukuludele tuleb taastada alates 1. detsembrist 2017 ning et hüvitisi, mida ei makstud 1. detsembrist 2017 kuni apellandi õiguste taastamiseni, tuleb apellandile maksta koos intressidega;

mõista komisjonilt välja apellandi kohtukulud Euroopa Kohtus ja Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, mille kohaselt Üldkohus tõlgendas vääralt personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a, kuna ta lubas või nõudis ametnikult kodumaalt lahkumise toetuse äravõtmist sellel põhjusel, et viimane sai oma teenistuskoha kodakondsuse, kui teenistuskoht ei olnud muutunud.

Teine väide, mille kohaselt on personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b apellandile kohaldamine Üldkohtu otsuses ja komisjoni vaidlusaluses otsuses põhjendamatu diskimineerimine.

____________

1 Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 19. märtsi 2018. aasta otsus, millega lõpetati apellandile kodumaalt lahkumise toetuse maksmine ja tema sõidukulude hüvitamine alates 1. detsembrist 2017.