Language of document :

Tožba, vložena 22. maja 2006 - Pereira Sequeira proti Komisiji

(Zadeva F-65/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruselj, Belgija) (zastopnika: T. Bontinck in J. Feld, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba o spremembi razreda z začetkom veljavnosti 16. avgusta 2005, ki je bila vročena 19. septembra 2005;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je bila po uspešno opravljenem notranjem natečaju COM/PC/04 imenovana za uradnico in uvrščena v naziv C*1, torej v isti naziv, v katerega je bila uvrščena ob svoji zadnji pogodbi začasne uslužbenke. Čeprav je bila prej uvrščena višje, pa je namreč pred imenovanjem za uradnico nazadovala na naziv C*1.

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi zatrjuje kršitev členov 31 in 62 Kadrovskih predpisov ter členov 5 in 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

Tožeča stranka poleg tega zatrjuje kršitev načela zaupanja v pravo in načela ohranitve pridobljenih pravic.

____________