Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 22. jūnijā -Bakema pret Komisiju

(lieta F-68/06)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Reint Jacob Bakema, Zuidlaren (Nīderlande) (pārstāvis - L. Rijpkema, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus (AHCC), 2006. gada 22. marta lēmumu;

likt AHCC prasītāju pieņemt darbā IV funkciju grupas 16. pakāpē;

piespriest izmaksāt prasītājam atbilstošu summu zaudējumu atlīdzināšanai.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, bijušais tā saucamā vietējā tehniskās palīdzības personāla (ALAT) darbinieks, tika pieņemts darbā par līgumdarbinieku un klasificēts IV funkciju grupas 14. pakāpē.

Savā prasībā prasītājs apgalvo, ka atbildētāja ir nepareizi piemērojusi attiecīgas tiesību normas, it īpaši Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (KPDNK) 82. panta 2. punkta c) apakšpunktu un Vispārīgo īstenošanas noteikumu (VĪN) 49-2004 2. pantu. Prasītājs norāda, ka atbildētāja ir interpretējusi šajos pantos minēto terminu "diploms" nepareizi un patvaļīgi. Aprēķinot viņa profesionālās pieredzes perioda ilgumu, atbildētājai bija jāņem vērā visas darbības, ko viņš veicis kopš sava "kandidaatsdiploma" iegūšanas.

Turklāt prasītājs norāda, ka, kaut gan viņš bijis ALAT darbinieks pirms pieņemšanas darbā par līgumdarbinieku, viņa situācijai ir jāpiemēro KPDNK 86. pantā noteiktais princips. Saskaņā ar šo principu, ja darbinieku pārceļ jaunā amatā funkciju grupas robežās, viņu nedrīkst kvalificēt par iepriekšējo amatu zemākā pakāpē vai līmenī.

____________