Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2008. április 3.

F‑68/06. sz. ügy

Reint J. Bakema

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolási fokozatba történő besorolás – IV. csoport – Oklevél – Szakmai gyakorlat”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben R. J. Bakema, a Bizottság szerződéses alkalmazottja egyrészt a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságnak a felperest a 2005. október 25‑én aláírt és november 1‑jén hatályba lépett szerződés alapján a IV. csoport 14. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába besoroló határozatával szemben a felperes által benyújtott panaszt elutasító határozatának megsemmisítését, valamint a Bizottság arra kötelezését kéri, hogy a felperest a IV. csoport 16. besorolási fokozatába sorolja be, másrészt megfelelő összegű kártérítés megítélését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság azon határozatát, amely a felperest a Bizottságánál szerződéses alkalmazottként történő foglalkoztatásáról szóló 2005. október 25‑én aláírt szerződés alapján a IV. csoport 14. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába sorolta be. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Besorolás

(Személyzeti szabályzat, 5. cikk, (3) bekezdés, b) pont; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 82. cikk, (2) bekezdés)

A Bizottság szerződéses alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése alkalmazásában, amely előírja, hogy ezeket az alkalmazottakat a megfelelő szakmai tapasztalat időtartama alapján kell besorolni, amelyet attól az időponttól kell számítani, amikortól az érdekelt rendelkezik az alkalmazáshoz szükséges minimális képesítéssel, a Bizottság – az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 82. cikke (2) bekezdése c) pontja hatályának megsértése nélkül, amely rendelkezés szerint a IV. csoportba tartozó szerződéses alkalmazottként való felvételhez legalább oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség szükséges, és amely rendelkezést a használt kifejezések azonossága miatt a személyzeti szabályzatnak, a tisztviselők esetében ugyanezen követelményt meghatározó, 5. cikke (3) bekezdésének b) pontja tesz egyértelművé – nem tagadhatja meg valamely oklevél figyelembevételét anélkül, hogy előzetesen megvizsgálná az említett oklevéllel igazolt képzési program tartalmát, és anélkül, hogy ellenőrizné, hogy ez az oklevél igazolhat‑e befejezett egyetemi tanulmányokat.

(lásd a 41 és 42. pontot)