Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 3 d.

Byla F‑68/06

Reint J. Bakema

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Priskyrimas prie lygio – IV pareigų grupė – Diplomas – Profesinė patirtis“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo Komisijos sutartininkas Reint J. Bakema prašo, pirma, panaikinti sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą atmesti jo skundą dėl sprendimo, kuriuo minėta tarnyba jį priskyrė prie IV pareigų grupės 14 lygio 1 pakopos remdamasi 2005 m. spalio 25 d. sutartininko sutartimi, kuri įsigaliojo lapkričio 1 d., taip pat nurodyti Komisijai jį paskirti į IV pareigų grupę 16 lygį ir, antra, tinkamai atlyginti patirtus nuostolius.

Sprendimas: Panaikinti sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą priskirti ieškovą prie IV pareigų grupės 14 lygio 1 pakopos remiantis 2005 m. spalio 25 d. sutartimi, pagal kurią jis tapo Komisijos sutartininku. Atmesti kitą ieškinio dalį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Sutartininkai – Priskyrimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnio 3 dalies b punktas; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 2 dalis)

Taikydama Komisijos sutartininkų įdarbinimo ir darbo tvarkos bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 7 straipsnio 1 dalies d punktą ir 3 dalį, kurioje numatytas šių darbuotojų paskyrimas pagal atitinkamos profesinės patirties trukmę, skaičiuojamą nuo tada, kai suinteresuotasis asmuo įgijo minimalią įdarbinti būtiną kvalifikaciją, Komisija negali, nepažeisdama Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 2 dalies c punkto, pagal kurį į IV pareigų grupės sutartininko pareigas skiriamas asmuo turi turėti bent išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas, ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas, patvirtintas diplomu, taikymo srities, paaiškintos dėl formuluotės tapatumo Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnio 3 dalies b punkte, kuriame numatyti tie patys reikalavimai pareigūnams, atsisakyti atsižvelgti į diplomą prieš tai neišnagrinėjusi studijų, patvirtintų minėtu diplomu, programos turinio ir nepatikrinusi, ar šiuo diplomu gali būti patvirtintos užbaigtos universitetinės studijos.

(žr. 41 ir 42 punktus)