Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 8. julija 2010 - Lesniak proti Komisiji

(Zadeva F-67/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Začasni uslužbenci, imenovani v uradnike - Kandidati, vpisani na rezervni seznam pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob zaposlitvi - Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil - Člen 5(4) in člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Christophe Lesniak (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Simm in I. Šulce, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 8. avgusta 2005 o imenovanju tožeče stranke, ki je bila do tedaj začasni uslužbenec z nazivom A*10, plačilni razred 2, in uspešna na splošnem natečaju PE/99/A, v uradnika pripravnika z nazivom A*6, plačilni razred 2.

Izrek

1)    Tožba se zavrne.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 178, 29.7.2006, str. 43.