Language of document :

A Juzgado Mercantil n° 7 de Barcelona (Spanyolország) által 2021. március 11-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AD és társai kontra PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV és DAF Trucks Deutschland GmbH

(C-163/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado Mercantil n° 7 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperesek: AD és társai

Alperesek: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV és DAF Trucks Deutschland GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 2014. november 26-i 2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy a releváns bizonyítékok feltárása kizárólag az alperes vagy valamely harmadik személy ellenőrzése alatt álló, olyan dokumentumokra vonatkozik, amelyek már léteznek, vagy ellenkezőleg, az 5. cikk (1) bekezdése kiterjed olyan dokumentumok feltárásának a lehetőségére is, amelyeket annak a félnek, akivel szemben az információra vonatkozó kérelmet előterjesztik, ex novo kell elkészítenie a birtokában lévő információk, ismeretek vagy adatok kigyűjtése vagy csoportosítása útján?

____________

1 HL 2014. L 349., 1. o.