Language of document :

A Landgerichts Köln (Németország) által 2021. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PJ kontra Deutsche Lufthansa AG

(C-167/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: PJ

Alperes: Deutsche Lufthansa AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A légifuvarozó saját munkavállalóinak szakszervezeti felhíváson alapuló sztrájkja esetében a 261/2004/EK rendelet1 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményről van-e szó?

A Bíróság elnöke 2021. június 18-i végzésével elrendelte az ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).