Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Central Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 18. března 2015 – H. C. Chavez-Vilchez a další v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) a další

(Věc C-133/15)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Central Raad van Beroep

Účastníci původního řízení

Žalobce: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y.R.L. Wip, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez

Žalovaný: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb), College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbo

šníkem tohoto členského státu, by o dítě de facto mohl pečovat? Musí státní příslušník třetí země v takovém případě hodnověrně prokázat, že tent

ollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente RotterdamPředběžné otázkyMusí být článek 20 SFEU vykládán v tom smyslu, že je členskému státu zakázáno odmítnout udělit právo pobytu v tomto členském státě státnímu příslušníku třetí země vykonávajícímu každodenní a faktickou péči o své nezletilé dítě, které je státním příslušníkem tohoto členského státu? Je pro odpověď na tuto otázku relevantní okolnost, že tento rodič o dítě nepečuje z právního, finančního nebo citového hlediska sám, a dále též okolnost, že není vyloučeno, že druhý rodič, který je státním příslušníkem tohoto členského státu, by o dítě de facto mohl pečovat? Musí státní příslušník třetí země v takovém případě hodnověrně prokázat, že tento druhý rodič

nemůže převzít rodičovskou péči o dítě, aby dítě nebylo nuceno opustit území Unie, pakliže by rodiči s cizí státní příslušností nebylo povoleno udělení práva pobytu?