Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Łodzi (Poljska) 15. januarja 2021 – TM/EJ

(Zadeva C-28/21)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Łodzi

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TM

Tožena stranka: EJ

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba izraz „vsaka država članica sprejme vse ustrezne ukrepe“, uporabljen v členu 3 Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti1 , razlagati tako, da mora zakonodaja držav članic zagotoviti, da zavarovalnica v okviru zavarovanja civilne odgovornosti krije celotno škodo, vključno s posledicami škodnega dogodka, kot je izgubljeni dobiček oškodovanca?

____________

1 UL 2009, L 263, str. 11.