Language of document :

2021 m. gegužės 21 d. Corte d'appello di Venezia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agecontrol SpA / ZR, Lidl Italia Srl

(Byla C-319/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte d'appello di Venezia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Agecontrol SpA

Kitos apeliacinio proceso šalys: ZR, Lidl Italia Srl

Prejudicinis klausimas

Ar Komisijos reglamento (ES) Nr. 543/20111 5 straipsnio 4 dalį, siejamą su to paties reglamento 5 straipsnio 1 dalimi ir 8 straipsniu bei 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1234/20072 113 ir 113a straipsniais, reikia aiškinti taip, jog pagal ją reikalaujama parengti lydimąjį dokumentą, kuriame būtų nurodytas iš prekybos bendrovės prekių skirstymo platformos į tos pačios bendrovės prekybos vietas pervežamų šviežių vaisių ir daržovių, kurie siunčiami fasuoti arba gamintojo pateiktose originaliose pakuotėse, pavadinimas ir kilmės šalis, nepaisant to, kad ant pakuotės šono yra neištrinamai atspausdinti arba etiketėje, kuri yra pakuotės sudėtinė dalis arba pritvirtinta prie pakuotės, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 543/2011 I skyriuje numatyti žymėjimo duomenys (įskaitant produktų pavadinimus ir kilmės šalį) ir šie duomenys taip pat nurodyti tiekėjo, iš kurio produktu prekiaujanti bendrovė jį įsigijo, išrašytose sąskaitose, saugomose šios bendrovės buhalterijoje, ir informaciniame lape, kuris pateikiamas gerai matomoje vietoje transporto priemonės, kuria vežami produktai, viduje?

____________

1 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011, p. 1).

2 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007, p. 1).