Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2018. uputio Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) – X protiv Belgischer Staat

(predmet C-302/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: X

Druga stranka u postupku: Belgische Staat

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. stavak 1. točku (a) Direktive 2003/109/EZ1 , kojim se (među ostalim) određuje da državljanin treće zemlje za stjecanje statusa osobe s dugotrajnim boravkom mora dokazati da on za sebe i svoje uzdržavane članove obitelji ‚ima’ sigurne i redovite izvore sredstava, koji su dostatni za uzdržavanje njih samih i članova njihove obitelji bez traženja naknade od sustava socijalne pomoći dotične države članice, tumačiti na način da se time misli samo na „vlastite izvore sredstava” državljanina treće zemlje?

Ili je za to dovoljno da državljanin treće zemlje ima izvore sredstava, a da se pritom ne postavljaju nikakvi zahtjevi u pogledu podrijetla tih izvora sredstava tako da ih državljaninu treće zemlje na raspolaganje može staviti i član obitelji ili neka druga treća osoba?

U slučaju potvrdnog odgovora na posljednje pitanje, je li u ovom slučaju dovoljna izjava kojom se treća osoba obvezala preuzeti troškove, a kojom se ta treća osoba obvezuje da će osigurati da podnositelj zahtjeva koji zahtijeva stjecanje statusa osobe s dugotrajnim boravkom raspolaže „redovitim i dostatnim izvorima sredstava za sebe samog i članove obitelji na [svoj] teret tako da ih ne moraju snositi javna tijela”, kako bi se dokazalo da podnositelj zahtjev ima izvore sredstava u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive 2003/109/EZ?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem [boravkom] (SL 2004., L 16, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str.41.).