Language of document :

A Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgium) által 2018. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Belgischer Staat

(C-302/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Alperes: Belgischer Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2003/109/EK irányelv1 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját, amely (többek között) úgy rendelkezik, hogy a harmadik ország állampolgárának a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megszerzéséhez bizonyítania kell, hogy maga és eltartott családtagjai számára „rendelkezik” stabil és rendszeres jövedelemforrásokkal, amelyek elegendők önmaga és családtagjai eltartására anélkül, hogy az érintett tagállam szociális segélyezési rendszerére szorulnának, hogy ezen a harmadik ország állampolgárának csak a „saját jövedelemforrását” kell érteni?

Vagy elegendő-e ezzel kapcsolatban, hogy a jövedelemforrások a harmadik ország állampolgárának a rendelkezésére állnak, e jövedelemforrások eredetére vonatkozóan támasztott bármilyen követelmény nélkül, így e jövedelemforrásokat a harmadik ország állampolgára számára következésképpen valamely családtag vagy egyéb harmadik személyek is rendelkezésre bocsáthatják?

Az utóbbi kérdésre adott igenlő válasz esetén, elegendő-e ebben az esetben valamely harmadik személy által vállalt költségviselési kötelezettség, amellyel e harmadik személy annak biztosítására kötelezi magát, hogy az a kérelmező, aki a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megadását kérelmezi, „maga és az általa eltartott családtagjai számára stabil, rendszeres és elegendő forrásokkal rendelkezik, így a hatóságoknak nem kell viselniük e költségeket”, annak bizonyítása céljából, hogy a kérelmező rendelkezik jövedelemforrásokkal a 2003/109/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében?

____________

1 A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 272. o.)