Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.7.2011 - Gozi v. komissio

(Asia F-116/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Avustamisvelvollisuus - Henkilöstösääntöjen 24 artikla - Sellaisten asianajokulujen korvaaminen, jotka ovat aiheutuneet kansallisessa tuomioistuimessa käydystä oikeudenkäyntimenettelystä)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Sandro Gozi (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja G. Passalacqua)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus päätöksestä, jolla hylättiin kantajalle kansallisessa tuomioistuimessa käydystä rikosoikeudenkäynnistä aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Sandro Gozi vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 55, 19.2.2011, s. 38.