Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. jūlija spriedums - Gozi/Komisija

(lieta F-116/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pienākums sniegt palīdzību - Civildienesta noteikumu 24. pants - Advokātu izdevumu, kas radušies tiesvedībā valsts tiesā, atlīdzināšana

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sandro Gozi (Roma, Itālija) (pārstāvis - G. Passalacqua, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt viņam radušos tiesāšanās izdevumus kriminālprocesā dalībvalsts tiesā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

S. Gozi atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 55, 19.02.2011., 38. lpp.