Language of document :

Personaldomstolens dom av den 20 juli 2011 - Gozi mot kommissionen

(Mål F-116/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Biståndsskyldighet - Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna - Ersättning för advokatkostnader uppkomna under ett brottmålsförfarande i en nationell domstol)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Sandro Gozi (Rom, Italien) (ombud: advokaten G. Passalacqua)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå en ansökan om ersättning för rättegångskostnader som sökanden haft i ett brottmålsförfarande inför en domstol i en medlemsstat.

Domslut

Talan ogillas.

Sandro Gozi ska bära samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 55, av den 19.2.2011, s. 38.