Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. septembra 2011 - Van Soest proti Komisiji

(Zadeva F-117/10)1

(Javni uslužbenci - Zaposlovanje - Natečaj - Pogoji za pripustitev - Zahtevana izobrazba - Pojem potrdila o pridobljeni srednješolski izobrazbi, ki omogoča nadaljnje izobraževanje - Odločbe natečajne komisije - Vrsta nadzora, ki ga izvaja organ, pristojen za imenovanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bil postopek zaposlovanja tožeče stranke, ki je uspela na natečaju in bila uvrščena na rezervni seznam, končan, ker nima potrdila o pridobljeni srednješolski izobrazbi, ki omogoča nadaljnje izobraževanje.

Izrek

Tožba se zavrne.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil B. Van Soest.

____________

1 - UL C 30, 29.1.2011, str. 66.