Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 10. novembrī - Gozi/Komisija

(lieta F-116/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Itālija) (pārstāvji - L. De Luca un G. Passalacqua, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt tam radušos tiesāšanās izdevumus kriminālprocesā valsts tiesā, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Personāla resursu un drošības ģenerāldirekcijas - D direkcijas - HR.D.2/MB/db Ares (2010) - lēmumu Nr. Y96985;

atzīt un deklarēt, ka prasītājam ir tiesības saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzību, un šajā sakarā izdot rīkojumu par summas EUR 24 480 apmērā samaksu.

____________