Language of document :

Beroep ingesteld op 10 november 2010 -Gozi / Commissie

(Zaak F-116/10)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italië) (vertegenwoordigers: L. De Luca en G. Passalacqua, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om vergoeding van de gerechtskosten die hij heeft gemaakt in een strafprocedure voor een nationale rechterlijke instantie

Conclusies van de verzoekende partij

besluit HR.D.2/MB/db Ares (2010) -Y96985 van het directoraat-generaal Personeelszaken en zekerheid - directoraat D - nietig verklaren;

vaststellen en verklaren dat verzoeker recht heeft op vergoeding van de gerechtskosten en derhalve betaling van het bedrag van 24 480 EUR gelasten.

____________