Language of document :

Žaloba podaná dne 12. prosince 2010 - Van Soest v. Komise

(Věc F-117/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Barry Van Soest (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo ukončeno přijímací řízení žalobce, který byl přijat na seznam kandidátů vhodných na přijetí, jelikož není držitelem diplomu o ukončení středoškolského studia opravňujícího k vysokoškolskému studiu

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí HRB.2/TV/iu (2010) 6293;

zrušit rozhodnutí HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204, kterým se zamítá stížnost žalobce proti tomuto rozhodnutí;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________